შპს “სითი შოპ”
ს/კოდი: 400194259
www.cityshop.com.ge
მომსახურე ბანკი: თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE58TB7252536080100005

სამუშაო დღეები: ორშაბათი-პარასკევი
სამუშაო საათები: 10.00-18.00 სთ.
ტელ.: (+995) 599-299-305